Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

bezkaloriia

Kliknij w nutki aby dowiedzieć się co nowego o mnie w mediach.


KIEDY ROZPOZNAJEMY NADWAGĘ I OTYŁOŚĆ?

Najważniejszym parametrem, który stosuje się do określenia stosunku masy ciała do wzrostu jest wskaźnik masy ciała BMI (body mass index).

BMI = masa ciała (kg)/wzrost2 (m2).

Interpretacja wyniku obliczenia BMI

BMI <18,5 kg/m2 niedowaga,

BMI 18,5–24,9 kg/m2 masa prawidłowa,

BMI 25,0–29,9 kg/m2 nadwaga,

BMI > 30,0 kg/m2 otyłość.

Wyróżniamy trzy stopnie otyłości:

BMI 30,0–34,9 I stopień,

BMI 35,0–39,9 II stopień,

BMI > 40,0 III stopień.

Otyłość III stopnia jest określana jako olbrzymia lub śmiertelna.

Wyliczając BMI należy pamiętać, że zwiększenie masy ciała nie tylko zależy od nadmiaru tkanki tłuszczowej. Może być też spowodowane zwiększeniem masy mięśniowej (np.: sportowcy). Dlatego najpierw ocenia się pacjenta „na oko”, i dopiero przy widocznych znamionach otyłości obliczamy BMI.

Precyzyjne określenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie jest możliwe przy pomocy kosztownych urządzeń i badań. Zawartość tkanki tłuszczowej powyżej 25–30 % u kobiet oraz powyżej 15–20% u mężczyzn świadczy o nadwadze. Jednak ze względu na duży koszt takie metody nie znalazły zastosowania w codziennej praktyce.

Strona domowa Szukaj Kontakt Wydawnictwo Zdrowy styl Otyłość Strona domowa mail link up